Prosimy o punktualność

Przypominamy ,że dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:30. Od tej godziny rozpoczynamy realizację podstawy programowej , która trwa do godziny 13:30.
Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 i kończymy o godzinie 17:00