Przydatne dokumenty

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne - pobierz

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - pobierz

Baza teleadresowa SOW - Dolny Śląsk - pobierz

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - pobierz

Rejestr placowek udzielajacych tymczasowego schronienia - pobierz

Dokumenty do pobrania

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego - pobierz
  • Terminy postępowania rekrutacjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie - pobierz
  • Harmonogram rekrutacji - pobierz , Uchwała nr XX/239/16 , Uchwała nr XX/256/16
  • Oświadczenie - pobierz
  • Upoważanienie do odbioru dziecka z przedszkola - pobierz