WYDAWNICTWO WSIP -" KOCHAM PRZEDSZKOLE"- PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole"jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwoju.
Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Program ma na celu wspieranie rozwoju dziecka i jego działalności poprzez:

 • fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • emocjonalny rozwój dziecka
 • społeczny rozwój dziecka
 • rozwój poznawczy dziecka

Program ten stanowi przygotowanie do późniejszej aktywności szkolnej.

Nauczycielki w naszym przedszkolu realizują również własne projekty opracowane na potrzeby przedszkola, a zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną:

 •  Projekt własny z zakresu edukacji czytelniczej
  „Czytam od 3 lat”
  Autorzy: M. Misztal i G. Niebielecka

 • Projekt własny edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym:
  „Ekologiczny przedszkolaczek”
  Autorka: J. Minkina

 • Projekt własny rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci:
  „Zdolny przedszkolaczek”
  Autorka: J. Minkina

 • Projekt własny edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym:
  „Promocja zdrowia”
  Autorka: T. Ulanowska

 • Projekt  własny edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym: 
  "Bezpiecznie, zdrowo na sportowo metodami aktywnymi"
  Autorka: B. Marcinkowska