OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne 2017 - pobierz
Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - 2017- pobierz
Baza teleadresowa SOW - Dolny Śląsk - pobierz
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa -2017 r - pobierz
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017 r. - pobierz

Wydawnictwo MAC Edukacja "Wokół przedszkola"

Autorzy programu: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
Program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej (z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym (...) Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych.Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji, która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków, opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji, a jednocześnie posiadałaby przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi.*
* "Wokół przedszkola"- Program wychowania przedszkolnego- Mac Edukacja - s.4