HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH WSPÓLNIE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ, MIEJSKIEJ LUB REGIONALNEJ W ROKU 2019/2020

.

WRZESIEŃ

• 08-IX - Zebranie z rodzicami - Króliki -15:30
• 09-IX- Zebranie z rodzicami - Kubusie - 15:30
• 10-IX- Zebranie z rodzicami - Tygrysy - 15:30
• 10-IX - Spotkanie z policjantką - Bezpieczny przedszkolak
• 15-IX- Zebranie z rodzicami - Maleństwa - 15:30
• 15-IX - Światowy Dzień Kropki - zabawy z kropką w grupach
• 16-IX - Czyta mama Michała R. - Tygryski
• 16-IX - Próbna ewakuacja - Straż Pożarna
• 17-IX - Warsztaty ekologiczne - segregujemy śmieci - Tygrysy, Królik
• 18-IX - Sprzątanie Świata - okolice przedszkola
• 20-IX - Dzień Przedszkolaka - zabawy, tańce, Prawa Dziecka
• 23-IX- Wizyta w Piekarni - Kubusie, Tygryski
• 23-IX - Powitanie Jesieni - spacery po lesie, poszukiwanie darów Jesieni
• 23-IX - Powitanie Jesieni - zabawy tropiące, wycieczka do lasu - Tygryski
• 29-IX- Otwarcie skweru "Ducha Gór" = Tygryski
• 30-IX - Teatrzyk "Na straganie" - promowanie zdrowego żywienia

PAŹDZIERNIK

• 01-IX - Światowy Dzień Muzyki
• 02-IX- Światowy Dzień Uśmiechu
• 02-IX- Wyjście na stragan - Tygryski i Kubusie
• 09-IX - Dzień Drzewa - sadzenie drzew - Tygryski
• 14-IX - Pasowanie na Przedszkolaka
• 15-IX- Dzień Dyni
• 16-IX- Dzień Chleba - Kubusie Puchatki
• 21-IX- Dzień Pieczonego Ziemniaka

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

• "Magiczna moc bajek" - zapraszanie rodziców i osoby znane,
• Zabawy badawcze - 1 raz w miesiącu.
• Realizacja programu wychowania przedszkolnego

WYDAWNICTWO WSIP -"PLANETA DZIECI"- PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” jest programem na tyle elastycznym, że można go modyfikować, dostosowując go do potrzeb i możliwości swojej grupy przedszkolnej. Autorka oparła program o teorię najwybitniejszych psychologów: Lwa Wygotskiego, Jean’a Piageta i Jerome’a S. Brunera. Program podkreśla istotę podmiotowego, indywidualnego podejścia do dziecka. W programie zaprezentowane jest holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Autorka zwraca uwagę na fakt, że nauczyciel powinien z taką samą uwagą podchodzić do rozwoju fizycznego i umysłowego, jak i do społecznego i emocjonalnego. Program kładzie duży nacisk na wychowanie do wartości. Czasy, w których żyjemy, wymagają takiego nauczania, ponieważ w społeczeństwie istotne, uniwersalne wartości są coraz rzadziej przestrzegane, tracą na znaczeniu. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wartościami, które warto zrealizować z dziećmi. Wymienione w przystępnej tabeli treści dotyczą m.in. takich wartości jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, tolerancja dla inności, przyjaźń, kreatywność, pracowitość, prawdomówność, dobre maniery, odwaga, miłość, mądrość, rodzina, współpraca.

Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Program ma na celu wspieranie rozwoju dziecka i jego działalności poprzez:

fizyczny obszar rozwoju dziecka
emocjonalny rozwój dziecka
społeczny rozwój dziecka
rozwój poznawczy dziecka