KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Nasze przedszkole jest kolejny raz Kubusiowym Przyjacielem Natury. Z programu, w którym uczestniczymy dowiadujemy się o świecie przyrody, jak należy chronić środowisko i dary natury oraz jak dbać o zdrowie aktywnie spędzając czas w ruchu oraz doceniając warzywa i owoce.

CERTYFIKATY

GRATULUJEMY!
Nasze przedszkole uczestniczyło w zeszłym roku szkolnym w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, w ramach którego otrzymało merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w przedszkolu systemu współpracy pomiędzy nauczycielem, rodzicami i dziećmi.

Za działania w tym zakresie uczestnicy otrzymali certyfikaty: Maria Misztal, Tamara Ulanowska, Edyta Gleń, Marta Olas

Ekoeksperymentarium

Ekoeksperymentarium to edukacja ekologiczna pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie najmłodsi mogą odkrywać sposoby na dbanie o swoje zdrowie, rozwój, samopoczucie i Ziemię. Dzięki wizycie w wirtualnym domu i łamigłówkami ukrytymi w jego pokojach można łatwo zrozumieć jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków.

KOLEJNY SUKCES PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 !!!

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie może pochwalić się wieloma sukcesami w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej nie tylko na arenie lokalnej, ale także ogólnopolskiej. W styczniu bieżącego roku dołączamy do tej listy sukcesów wysokie miejsce w projekcie pt. „Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( przy współudziale środków unijnych). Spośród 1034 Szkół i Przedszkoli z całej Polski ( które brały udział w projekcie ), nasze Przedszkole było jedynym z powiatu jeleniogórskiego, które opracowało Program Współpracy na lata 2014-2016. Do finału ( czyli ostatecznego rozpatrzenia projektów) dotarło jedynie 250 placówek – w tym nasze rodzime Przedszkole. Nie zdobyliśmy ostatecznie podium, jednak otrzymaliśmy bardzo wysokie noty i zostaliśmy wyróżnieni - znaleźliśmy się w pierwszej dwudziestce placówek dydaktyczno-wychowawczych, które podążają nowoczesnym modelem współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola. Sukces ten zawdzięcza się nie tylko Dyrekcji i Pedagogom, którzy podjęli się pracy nad programem współpracy, lecz także rodzicom dzieci przedszkolnych, którzy swoją aktywnością, chęciami i optymizmem wprawili tę „maszynę współpracy” w ruch. Dyrekcja Przedszkola na łamach strony z radością składa podziękowanie na ręce Dzieci,

Rodziców i Nauczycieli za udział w projekcie – dziękujemy i oby tak dalej !!!

Chwalimy się, że został wyróżniony: pobierz

„ EDUKACJA LEŚNA NIE ZNA GRANIC”

sprawozdanie z wyjazdu do Hesji w dniach 13.05.-17.05.2017r.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Szklarska Poręba oraz SDW ( Niemiecki Związek Ochrony Lasów - Schutzgemeischaft Detscher Wald e.V ) przebywaliśmy w Hesji : Laubach-Freienseen w dniach 13.05. – 17.05.2017r. Głównym założeniem tej wizyty było kontynuowanie współpracy z SDW rozpoczętej w latach poprzednich. Mogliśmy obserwować i uczestniczyć w działaniach z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i ekologicznej. Twórcą organizacji SDW jest pan Jorn Wolfgang Zoller, którą to założył w roku 1986. Powstaniu tej organizacji towarzyszyły wcześniejsze obserwacje i działania związane z przyrodą:

  • Człowiek nie może żyć bez natury
  • Natura potrzebuje koniecznie ochrony i opieki wszystkich ludzi
  • Człowiek jest częścią natury
  • Życie jest możliwe wtedy, kiedy poznamy relacje człowieka z naturą i będziemy tego przestrzegać.

Podczas wizyty m.in.:

  • Zwiedziliśmy farmę turbin-wiatraków, wysłuchaliśmy interesującego wykładu na temat tego typu projektu energetycznego.
  • Aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole integracyjnej w Gallus, poznając strukturę szkoły.
  • Braliśmy udział w zabawach o charakterze interakcji, rozwijających np. poczucie wartości, odwagę, wytrwałość, współpracę w zespole, odpowiedzialność za siebie i innych oraz za przyrodę, rozumienie zależności w przyrodzie, rozumienie zależności w relacji człowiek-przyroda
  • Odbyliśmy całodniowy pobyt w Leśnym Przedszkolu w Freiensen- obserwacja funkcjonowania przedszkola, jego główne założenia i cele.

Wyjazd do Hesji w dniach od 13 maja do 17 maja 2017r. miał na celu wymianę doświadczeń z edukacji leśnej. Obserwacja m.in. funkcjonowania Leśnego Przedszkola w Freiensen pomoże nam w tworzeniu takiego przedszkola u nas.

Mamy nadzieję na dalszą ciekawą współpracę z SDW w Hesji. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy nadleśniczym pani Zycie Bałazy ( Nadleśnictwo Szklarska Poręba) i pani Alinie Sudoł-Kornallewicz ( Nadleśnictwo Lwówek Śląski) za zaproszenie oraz stworzenie warunków do niezwykle interesującej i owocnej współpracy w ramach edukacji leśnej.

SZKOLNY PROGRAM

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

*** RAZEM ***

„Efektywna praca zespołowa nie powstaje w cudowny sposób.
Tworzy ją postawa uczestników zespołu skłonna do współpracy”
D. Carnegie

UCZESTNICZY W PROJEKCIE

pobierz