Podziękowanie dla rodziców

RODZICE

Mistrzostwa Przedszkolaków

mistrzostwa przedszkolaków

Drodzy rodzice!

Proponujemy Wam wspólną zabawę poprzez naszą stronę internetową i stronę facebooka: https://www.facebook.com/PSnr2/
Zaglądajcie do zakładki Grupy - poszczególnych grup - >Zabawy w domu.
Znajdziecie tam nasze propozycje do wspólnych zabaw z dziećmi.
Prosimy o kontakty z nami poprzez e-mail. Trzymajcie się zdrowo.

Wesołych i spokojnych Świąt!

2020

Opłata za wyżywienie

1. Płatność uiszczana jest Z GÓRY! do dnia 10-go każdego miesiąca, ( czyli płacicie do 10-go za miesiąc bieżący kwotę którą podamy na karteczkach )

2. Płatności należy dokonywać na konto :
Przedszkole Samorządowe nr 2,
ul. Osiedle Huty 1 ,
58-580 Szklarska Poręba
09 1090 1984 0000 0001 3444 9822

3. NIEOBECNOŚCI dzieci zgłaszamy do godz. 13.00 !!! dnia poprzedzającego dzień nieobecności i DOKŁADNIE informujemy przez ile dni będzie trwała nieobecność.
Nieobecności zgłaszamy TYLKO SMS !! na nr tel. +48509823383
Nieobecności zgłoszone ustnie czy telefonicznie nie będą wpisywane w dziennik ewidencji. Podany nr tel. jest podany tylko do spraw związanych z ewidencją dzieci
( nr kontaktowy do przedszkola we wszelkich innych sprawach pozostaje bez zmian: 757172716 )
Przykładowa treść SMS: „Zgłaszam nieobecność dziecka…………….w dniach ……….”

4. Za każdy dzień nieobecności ( PRAWIDŁOWO zgłoszonej) zostaną naliczone odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Przykład 1:
Planujecie absencję dziecka ( z różnych przyczyn ) –poinformujcie nas o tym najpóźniej w przeddzień nieobecności ( do godz.13.00 ! ) aby został Wam naliczony odpis za te dni.
UWAGA! Zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu absencji oznacza, że za 1-y dzień nie zostanie naliczony odpis ( dopiero za każdy kolejny dzień ). Nie zgłoszenie absencji w ogóle skutkuje tym, że będziecie obciążeni opłatą za każdy dzień.

Przykład 2:
Nie ma Państwa X dni bez żadnego ZGŁOSZENIA SMS - nie zostają Państwu naliczone żadne odpisy, będziecie Państwo obciążeni kosztem wyżywienia za każdy dzień ( nawiązując do Przykład1)

Przykład 3:
Zgłaszacie Państwo SMS o godz8.00 rano, że dziecko nie będzie obecne w żłobku( z różnych przyczyn ) – za ten dzień niestety zostaje Państwu naliczona OBECNOŚĆ, ponieważ nie został zachowany termin zgłaszania nieobecności.

Przykład 3:
Zgłosiliście nieobecność dziecka, np. przez 5 dni jednak zmieniacie plany i chcecie przyprowadzić dziecko 4-go i 5-go dnia….wówczas należy zgłosić taki fakt ZMIANY do godz. 13.00 ! dnia 3-go.
Bez jakiegokolwiek zgłoszenia nie będziemy mogli zapewnić dla Państwa dziecka wyżywienia i tym samym nie będzie przyjęte do żłobka.

PODSUMOWUJĄC:
Z góry zakładamy obecność Waszych dzieci PRZEZ CAŁY MIESIĄC i to Wy musicie zadbać o zgłaszanie absencji tak, aby niepotrzebnie nie obciążać własnych portfeli 

Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii

Od 01 września 2020r, zostały opracowane nowe procedury bezpieczeństwa na czas epidemii Covid-19 w Przedszkolu Samorządowym nr2 w Szklarskiej Porębie.

pobierz

Z poważaniem Maria Misztal - dyrektor przedszkola