Współpraca z rodzicami

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji Waszego małego dziecka, dlatego też współpraca z Wami odgrywa szczególnie ważną rolę. Wobec rodziców Nasze Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  • pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  • informujemy na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka;
  • uzupełniamy wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci;
  • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w placówce.